Päiväkotiryhmät

Päiväkodissamme on yhteensä 72 hoitopaikkaa 0–6-vuotiaille lapsille. Lapset on jaettu neljään eri ikäryhmään, jolloin päivien aktiviteetit ja hoidon laatu saadaan mukautettua aina parhaaksi mahdolliseksi.