Töpöhännät 0–3-vuotiaille

Päiväkotiryhmä Töpöhännät on avoin 0–3-vuotiaille lapsille. Aktiivisille, pienille lapsille suunnitellaan päiväkodissa joka viikolle toiminnallinen, monipuolinen ohjelma, jossa opetellaan ja kehitetään uusia taitoja leikkien kautta. Töpöhäntien aamupäivät ovat useimmiten ohjattua ohjelmaa, kuten ulkoilua, erilaisia kädentaitoja, musiikkia tai liikuntaa. Iltapäivät on pyhitetty vapaalle leikille ja ulkoilulle.

Panostamme päiväkodissa turvalliseen, kodinomaiseen hoitoon, jota edesauttaa tuttu ja pysyvä henkilökunta. Päiväkoti Pikkutassu on toiminut Kajaanissa jo vuodesta 1999, ja varhaiskasvatuksen menetelmiä sekä henkilökunnan tietotaitoa kehitetään jatkuvasti. Tärkeimpänä tavoitteena pidämme ehdottomasti lapsen kehityksen tukemisen niin, että lapselle tarjotaan mahdollisuus kasvaa myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon omaavaksi yksilöksi.

Töpöhäntien ohjaajat

Jotta lapset viihtyvät ja päivähoito on sujuvaa sekä turvallista, on henkilökunnan oltava lapsille tuttua. Jokaista ryhmää ohjaa riittävä määrä varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia sekä päiväkotiapulainen, jotta jokainen lapsi saa riittävästi yksilöllistä huomioimista. Töpöhännillä työskentelee yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

Töpöhännät tavoittaa numerosta 045 235 6818

Hae hoitopaikkaa Töpöhännälle